ساختمان سازی و راهسازی


ساختمان سازی و راهسازی

ساختمان سازی و راهسازی

 یگانه اندیش سازه

شرکت یگانه اندیش سازه در سال 1389 به عنوان یکی از شرکت های تابعه ” شرکت یگانه اندیش سرمایه ” در صنعت ساختمان تاسیس شد.

حوزه فعالیت این شرکت در عملیات عمرانی شامل:

EPC

مشارکت در ساخت و ساز و سرمایه گذاری

کارشناسی و مشاوره

مدیریت پروژه

ساخت ساختمان های مسکونی، اداری، تجاری، می باشد.