چشم انداز


چشم انداز

گروه برتر بازرگانی در زنجیره (عرصه) تأمین کالا

 

ماموریت

  • ارائه خدمات در تأمین مواد اولیه صنایع فولاد
  • ارائه خدمات در تأمین مواد اولیه سرب
  • ارائه خدمات در تأمین مواد اولیه روی