افت ارزش دلار با پناه بردن سرمایه‌گذاران به سرمایه‌های امن


افت ارزش دلار با پناه بردن سرمایه‌گذاران به سرمایه‌های امن

روز دوشنبه، به دنبال حمله به تاسیسات نفتی عربستان و جهش قیمت نفت،  ارزهای مرتبط با نفت رشد کردند و با رو آوردن سرمایه‌گذاران مضطرب به سرمایه‌های امن، ارزش ین ژاپن و فرانک سوئیس تقویت شد.

به گزارش رویترز، روز دوشنبه، به دنبال حمله به تاسیسات نفتی عربستان و جهش قیمت نفت،  ارزهای مرتبط با نفت رشد کردند و با رو آوردن سرمایه‌گذاران مضطرب به سرمایه‌های امن، ارزش ین ژاپن و فرانک سوئیس تقویت شد.

پس از این که حمله به تاسیسات نفتی سعودی، نیمی از تولید نفت عربستان را از کار انداخت، قیمت نفت امروز موقتا نزدیک به ۲۰ درصد جهش کرد.

دلار در برابر ۶ ارز مهم جهان ۰.۱ درصد افت کرد، اما در برابر  یورو در نرخ ۱.۱۰۷۹ ثابت ماند.

ین ژاپن، که انتخاب سرمایه‌گذاران در مواقع بروز تنش‌های بین‌المللی است، ۰.۲ درصد در برابر دلار تقویت شد و به نرخ برابری ۱۰۷.۸۵ رسید.

فرانک سوئیس هم ۰.۱ درصد در برابر یورو رش

کرون نروژ ۰.۷ درصد جهش کرد و نرخ برابری خود با دلار را به ۸.۹۶۴ رساند. دلار کانادا هم ۰.۲ درصد در برابر دلار تقویت شد و به نرخ برابری ۱.۳۲۵۹ رسید.

با داده‌های اقتصادی ناامیدکننده، یوآن چین ۰.۳ درصد در برابر دلار آمریکا تضعیف شد و به نرخ برابری ۷.۰۶۵۳ رسید.

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۶