افزایش حقوق کارکنان قرارداد کار معین منتفی است


افزایش حقوق کارکنان قرارداد کار معین منتفی است

سازمان اداری استخدامی اعلام کرد: حقوق و مزایای کارکنان قرارداد انجام کار معین معادل ۸۰ درصد حقوق و مزایای کارکنان پیمانی همتراز تعیین شده و تغییر آن در حال حاضر، امکانپذیر نیست.

 همت علی شاه نظری رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری استخدامی در خصوص تقاضای افزایش حقوق نیروهای قرارداد کار معین که از سوی معاونت مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی مطرح شده بود، اعلام کرد که «بر اساس بخشنامه شماره ۷۱۳۸۱۸ مورخ ۹۸.۱۲.۷ این سازمان، حقوق و مزایای کارکنان قرارداد انجام کار معین معادل ۸۰ درصد حقوق و مزایای کارکنان پیمانی همتراز تعیین شده است و تغییر آن در حال حاضر امکانپذیر نیست.»

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۱۷