ایران خودرو ورشکسته است؟


ایران خودرو ورشکسته است؟

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بر اساس اطلاعات رسمی «کدال»، شرکت ایران ‌خودرو در ۹ ماهه سال جاری ۴۳ هزار و ۷۲۶ میلیارد تومان فروش داشته است، درحالی‌ که میزان زیان این شرکت، به دلیل اجرای قیمت‌گذاری دستوری، در همین مدت به ۱۱ هزار و ۴۴۹ میلیارد تومان رسیده است.

هرچند اطلاعات سامانه «کدال»، از زیان حدود ۱۱٫۵ هزارمیلیارد تومانی ایران‌خودرو حکایت دارد، اما با تداوم وضعیت فعلی تا پایان سال جاری پیش بینی می شود، زیان این خودروساز به ۱۵ هزار میلیارد تومان برسد.

طبق اطلاعات منتشرشده در «کدال»، فروش ۹ ماهه ایران‌خودرو ۴۳ هزار و ۷۲۶ میلیارد تومان بوده است درحالی‌که هزینه‌های این شرکت ۵۵ هزار و ۱۷۵ میلیارد تومان بوده است، یعنی همان رقم ۱۱ هزار و ۴۴۹ میلیارد تومان زیانی که برای این  شرکت ثبت شده است.

در سال ۱۳۹۷، فاصله میان هزینه و درآمد این شرکت به زیان ۵ هزار و ۸۹۸ میلیارد تومانی تبدیل شد، به‌طوری‌که درآمد این شرکت ۲۰ هزار و ۴۲۴ میلیارد تومان و هزینه‌های عملیاتی آن ۲۶ هزار و ۳۷۷ میلیارد تومان بوده است. در سال گذشته نیز شاهد بزرگ‌تر شده این شکاف بودیم. در این سال درآمد عملیاتی ایران‌خودرو ۳۳ هزار و ۳۱۷ میلیارد تومان و هزینه‌های آن ۴۲ هزار و ۱۶۸ میلیارد تومان اعلام شده که نتیجه آن زیان ۸ هزار و ۸۴۲ میلیارد تومانی است.

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۹