برای ترخیص واگن ها منتظر اعلام نظر سازمان مالیات هستیم


برای ترخیص واگن ها منتظر اعلام نظر سازمان مالیات هستیم

معاون امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران گفت: برای ترخیص واگن‌های مترو، منتظر اعلام نظر سازمان امور مالیاتی هستیم.

مهرداد جمال ارونقی  در خصوص سرانجام ترخیص و یا عدم ترخیص واگن ها و تجهیزات دپو شده در گمرک، اظهار داشت: طی سال گذشته ۸۵ درصد از واگن های مترو ترخیص شد و در حال حاضر، ۱۵ درصد از تجهیزات مذکور در گمرک باقی مانده است.

معاون امور گمرکی گمرک ایران افزود: با توجه به اینکه بحث نسیه در این رابطه مطرح بود، منتظر اعلام نظر سازمان امور مالیاتی هستیم که اگر شهرداری تهران بتواند تضمین یا وثیقه‌ای را برای مالیات بر ارزش افزوده بدهد، نسبت به ترخیص واگن های باقی مانده، اقدام کنیم.

وی با بیان اینکه آمادگی ترخیص واگن ها را داریم، گفت: بخشی از بدهی های شهرداری تهران نیز به گمرک ایران پرداخت شده است.

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۵