تغییر چشمگیر ایران علیرغم تحریم/ شگفت زده شدم


تغییر چشمگیر ایران علیرغم تحریم/ شگفت زده شدم
رییس بخش افتصادی سفارت فرانسه با تاکید بر لزوم توسعه مناسبات اقتصادی با ایران گفت: ایران علیرغم تحریم ها متوقف نشده است.

، سباستین آندرو در همایش تجاری ایران و فرانسه که در محل اتاق بازرگانی، صنایع ومعادن ایران در حال برگزاری است،  گفت: وظیفه و انگیزه ما است که ارتباطات تجاری را با ایران افزایش دهیم و در پانزده سال اخیر ایران خیلی تغییر کرده و این کشور توسعه خود را افزایش داده است.

رییس بخش افتصادی سفارت فرانسه ابراز امیدواری کرد تا صفحه جدیدیاز رمان روابط ایران و فرانسه گشوده شود.

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۲۸