حفظ منافع سهامدار خرد با روش بوک بیلدینگ


حفظ منافع سهامدار خرد با روش بوک بیلدینگ

با پشت سر گذاشتن دومین عرضه اولیه به روش ثبت سفارش یا همان بوک بیلدینگ در نماد حسیر می توان گفت یک قدم دیگر به سوی برابری برداشتیم . در این میان سهامداران خرد که هدف بازارسرمایه نیز جذب این افراد و ایجاد بسترهای مناسب برای افزایش اعتماد این افراد است، بیشتر منافع را خواهند برد.

کلید آغازین انجام عرضه های بوک بیلدینگ در زمان اجرایی شدن حذف کد گروهی است که تمام معاملات در بازار برای مشتری و به نام مشتری صورت می گیرد و در این بین شبهه سوء استفاده در تخصیص معاملات عادی از بین رفته است. همین موضوع درخصوص عرضه های اولیه نیز  کما فی السابق ادامه داشته است که با اجرای عرضه های اولیه به این شکل چنین موردی دیگر مصداق ندارد.

از دیگر مزایای این روش محدود نبودن به لحظه در انجام معامله است و در این بین خریدار و فروشنده بر اساس تحلیل خود نسبت به وارد نمودن قیمت در ساعتی مشخص که از قبل ناظر بازار اعلام می کند، در سیستم معاملاتی اقدام می کنند.

لذا هر کارگزار تنها قیمت سفارش مشتریان خود را در سامانه معاملاتی مشاهده می کند و بر قیمت هایی که از طریق کارگزاری های دیگر ارسال شده اشراف نخواهد داشت.

البته از سوی دیگر، محدود بودن قیمت در بازه ۱۰ درصدی با توجه به فرهنگ عمومی در عرضه های اولیه و تجربه دو عرضه اخیر نشان داده است، همه فعالین سقف قیمت و حداکثر تعداد را وارد می کنند؛ لذا شاید لازم است در همه های عرضه های اولیه و علی الخصوص عرضه های با حجم و مبالغ بالا استفاده از این روش استفاده کرد که قطعا باعث افزایش هرچه بیشتر ارزشگذاری واقعی سهام خواهد شد.

روش بوک بیلدینگ با توجه به اینکه زمان در ورود سفارش و جایگاه خریدار در عرضه های اولیه بی تاثیر است، باعث خواهد شد بر هسته معاملات فشار مضاعفی در زمان بازگشایی عرضه اولیه نبوده و در یک زمان تمام بازار معطوف به یک سهم خاص که در حال عرضه است، نباشند و معامله گران در زمان ثبت سفارش مشتریان زمان کافی را داشته باشند.

از سوی دیگر از آنجایی که ثبت درخواست برای هر مشتری فقط در یک کارگزاری قابل انجام است باعث می شود رانت های برخی افراد برای تخصیص بیش از حد مجاز از بین برود و حفظ منافع سهام دار خرد بیش از گذشته لحاظ شود.

با این همه، یکی از معایب این روش تعداد برابر برای هر مشتری اعم از حقیقی بزرگ و حقیقی کوچک و حقوقی است که این موضوع تبعاتی را در پی دارد و بسیاری از مشتریان بزرگ از این باب اظهار خوشایندی نداشته و  با توجه به سرمایه و گردش خود انتظار بیشتری در عرضه های اولیه از کارگزاران دارند.

 http://www.sena.ir/

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۳۰