شاخص بورس از مرز یک میلیون واحد گذشت


شاخص بورس از مرز یک میلیون واحد گذشت

شاخص کل بورس در شروع معاملات امروز از مرز یک میلیون واحد گذشت.

شاخص کل بورس در شروع معاملات امروز با رشد بیش از ۲۶ هزار واحدی از مرز یک میلیون واحد گذشت.

شاخص کل بورس در شروع معاملات امروز با رشد بیش از ۲۶ هزار واحدی از مرز یک میلیون واحد گذشت و به یک میلیون و ۴ هزار و ۴۷۴ واحد رسید.

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۰