طراحی روش‌های نوین برای پوشش ریسک صادرکنندگان


طراحی روش‌های نوین برای پوشش ریسک صادرکنندگان

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران از طراحی برنامه‌های ویژه برای پوشش ریسک صادرکنندگان خبر داد و گفت: با توجه به محدودیت‌های نقل و انتقال پول، از روش‌های نوین استفاده خواهیم کرد.

افروز بهرامی  گفت: صندوق توسعه صادرات، نقش حامی و تضمین‌کننده فعالیت صادرکنندگان را بر عهده دارد که محدودیت‌های صادراتی، نقل‌ و انتقال پول و مراودات تجاری در شرایط تحریم، رسالت این صندوق را سنگین‌تر می‌کند.

 وی عنوان کرد: صندوق ضمانت صادرات برنامه‌های ویژه‌ای برای پوشش ریسک‌های صادرکنندگان با توجه به محدودیت‌های مربوط به نقل‌ و انتقالات پولی دارد؛ به طوریکه روش های نوین مالی را در این زمینه در دستور کار دارد. 

بهرامی در ادامه به کارکرد بورس کالای ایران در اقتصاد اشاره کرد و گفت: برای رسیدن به شفافیت واقعی در اقتصاد، باید مکانیزم عرضه و تقاضا در بازارها حاکم شود که این وظیفه مهم در اقتصاد را بورس کالا بر عهده دارد.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: بورس کالا درصدد است تا با معرفی کارکردهای خود به اقتصاد به ناکارآمدی های مبادلات سنتی و دادوستدهای صرفا نقدی پایان دهد، از این رو صندوق ضمانت صادرات به زودی نشست های مشترکی با بورس کالا به منظور بررسی ابزارهای مالی این بورس همچون قرارداد کشف پریمیوم و قراردادهای مشتقه را به منظور ضمانت و پوشش ریسک های صادرکنندگان برگزار خواهد کرد تا بتوانیم از ظرفیت های این بورس در پیشبرد اهداف ملی در راستای توسعه صادرات در شرایط تحریم استفاده کنیم.

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۶